امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

خانه حیوانات گروه زیست شناسی
آزمایشگاه های گروه زیست شناسی

اخبار و اطلاعیه ها

معرفی گروه زیست شناسی
نظر به اینکه وب سایت دانشکده علوم بروز رسانی شده است خواهشمندیم ترتیبی... ادامه مطلب
نام دستگاه Gel Documenation:     ساخت شرکت :Syngene بریتانیا      مدل:... ادامه مطلب
نام دستگاه: Themo cycler  ساخت شرکت: Appleied Biosystem  ساخت کشور آمریکا... ادامه مطلب
نام دستگاه:  HPLC(High Performance Liquid Chromatography) شرکت سازنده:... ادامه مطلب
دستگاه جراحی استرئوتاکسيک (Stereotactic apparatus) ابزاری جهت تحقيقات پايه... ادامه مطلب

گروه زیست‌شناسی

مدیر گروه
دکتر جلیل خارا
دکتری فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی: دانشیار
j.khara@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر سیاوش حسینی سرقین
دکتری فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی: دانشیار
s.hosseini@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه زيست شناسي
کارشناسی:
  1. علوم جانوري
  2. علوم گياهي
کارشناسی ارشد:
  1. فيزيولوژي گیاهی
  2. فيزيولوژي جانوری
  3. بوم شناسی و سیستماتیک
  4. علوم محیط زیست
  5. زیست سلولی مولکولی گرایش مولکولی
  6. زیست سلولی تکوینی
دکتری:
  1. فيزيولوژي گیاهی