امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

گروه زمین شناسی
آزمایشگاه های گروه زمین شناسی
گروه زمین شناسی

اخبار و اطلاعیه ها

معرفی گروه زمین شناسی
نظر به اینکه وب سایت دانشکده علوم بروز رسانی شده است خواهشمندیم ترتیبی... ادامه مطلب
دومین شماره نشریه علمی دانش زمین منتشر شد
آقای لقمان صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم زمین موفقیت شما را در... ادامه مطلب

گروه زمین‌شناسی

مدیر گروه
دکتر اکرم علیزاده
دکتری زمین شناسی - تکتونیک
مرتبه علمی: دانشیار
ak.alizadeh@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر معصومه آهنگری
دکترای استادیار
مرتبه علمی: استادیار
m.ahangari@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه زمین شناسی
کارشناسی:
 1. زمين شناسی
کارشناسی ارشد:
 1. زمین شناسی اقتصادی
 2. چینه شناسی
 3. دیرینه شناسی
 4. پترولوژی
 5. زمین شناسی زیست محیطی
 6. ژئوفیزیک ( زلزله شناسی و لرزه شناسی )
 7. تکتونیک
 8. آبشناسی
دکتری:
 1. زمین شناسی اقتصادی
 2. زمین شناسی زیست محیطی