امروز

جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱


 

نام بخش

نام مسئول شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
دفتر ریاست آقای دکتر رحیم نادر علی  2231 04432776707
داخلی ریاست  آقای قويدل  2231 04432776707
داخلی معاونت پژوهشی و فناوری آقای دکتر علی عابدینی  2213 ----------
داخلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  آقای دکتر اصغر اسمعیلی 2152 04432755290
 نمابر دانشکده علوم     04432753172
کارپردازی آقای حامد حسن پور  ----- 04432755291
گروه فیزیک آقای دکتر اکبر عبدی سرای  2049 04432755292
گروه ریاضی آقای دکتر غلامحسین غلامی  2137 04432755293
گروه زیست شناسی آقای دکتر خارا  2006 04432755295
گروه زمین شناسی آقای دکتر پيرخراطی  2140 04432755296
گروه زمین شناسی گروه زیست شناسی گروه فیزیک گروه ریاضی
داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی
2140 حسین پیر خراطی 2101 فرح فرخی 2088 مهدی امنیت طلب 2237 حبیب اذانچیلر
2127 رامین نیکروز 2100 لطیفه پور اکبر 2083 رحیم نادر علی 2137 بهمن رضایی
2131 اسفندیارعباس نوین پور 2117 فاطمه رحمانی 2076-2049 کوروش آقایار 2246 سعید استاد باشی
2124 علی اصغر ثیاب قدسی 2121 فرین بابایی 2197 محمد تقی احمدی 2138 سعید شمس
2135 عبدالناصرفضل نیا 2104 مهدی محمدزاده 2085 هادی گودرزی 2235 سعید پیش بین
2134 علی عابدینی 2102 سیاوش حسینی 2089 آرش ثباتیان 2189 سعید سهرابی
2125 اکرم علیزاده 2104 نیما شیخ بیگلو 2081 سید مقصود گلزان 2245 محمد علی ابوالفتحی
2129 منیره مجرد 2229 یعقوب پاژنگ 2133 علی عبدی 2245 جواد شکری
2139 یوسف رحیم سوری 2119 ابراهیم حسینی نجد گرامی 2082 حسن صدقی 2190 پرویز دارانیا
2140 مهدی بهیاری 2105 رشیدجامعی 2084 اکبر جعفری 2138 علی عبادیان
2139 معصومه آهنگری 2107 جلیل خارا 2075 اصغر اسمعیلی 2244 قدرت اله آزادی
2139 منیژه اسدپور 2118-2006 وحید نجاتی 2074 بهنام محمدی   اسماعیل نجفی لنبران
2126 آزمایشگاه آب 2108 ناصرعباسپور 2133  اکبر عبدی سرای 2243 غلامحسین غلامی
کارشناسان دانشکده 2122 شیوا خضری 2049 خسرو مبهوتی 2238 رسول آقالاری
داخلی نام و نام خانوادگی کارشناسان اداری 2078 مهدی لطفی زاده 2240 خلیل شهبازپور
2139 علی همتی داخلی نام و نام خانوادگی   گلشاد خیری 2236 زهرا اوروجی
2148 کاملیا یزدانفر 2155 هادی بهرامی حوزه رياست 2247 محسن قاسمی
2124 مسعود حبیبی مهر 2165 ایوب خسروی داخلی نام و نام خانوادگی 2230 رضا سزیده
2015-2016 شاهنور عشقی 2162 غلامرضا پرویشی 2231 ریاست دانشکده  2239 علی سرباز جانفدا
2010-2110 سوسن فروغ دین  2001 حسن جباری 2213 معاون پژوهشی 2242 محمدعلی اسدی
2109 اسفندیار پورقدیمی 2231 مهدی قویدل 2152 معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی 2138 سلمان بابایی
2008 رقیه زینالی  2150 صونا روزگاری        
2012 مینا محمدزاده 2214 خانم مولودی       جهت ارتباط مستقیم 
2013 ندا فرناد 2166 بهزاد عسگری       داخلی مورد نظر0443194 
2067-2068 علی عبدی 2223 اکبر ارکاک       را شماره گیری فرمایید 
2071 ایوب طهماسبی 2157 علی قاسمی        
2041 رضاوحیدی اصل   رضا صمدی        
2047 جمشید اسدی  2170-2171 خانم معصومه انوشه         

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740             (044)

ارتباط مستقیم با شماره های داخلی دانشگاه 3194

 

محل دانشگاه ارومیه پردیس نازلو در Google Map