امروز

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲


 

نام بخش

نام مسئول شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
حوزه ریاست      
دفتر ریاست آقای دکتر رحیم نادر علی  2231 04432776707
مسئول دفتر  آقای رضا وحیدی اصل  2231 04432776707
 نمابر دانشکده علوم     04432753172
حوزه معاونت پژوهشی      
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر علی عابدینی 2213  
کارشناس پژوهش   2214  
حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی      
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی آقای دکتر اصغر اسمعیلی 2152 04432755290
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی    2155  
کارشناس آموزش  خانم صونا روزگاری 2150  
کارشناس آموزش آقای ایوب خسروی   2165  
کارشناس آموزش آقای غلامرضا پرویشی   2162  
       
کارپردازی آقای حامد حسن پور  ----- 04432755291
گروه فیزیک آقای دکتر اکبر عبدی سرای  2049 04432755292
گروه ریاضی آقای دکتر غلامحسین غلامی  2137 04432755293
گروه زیست شناسی آقای دکتر جلیل خارا  2006 04432755295
گروه زمین شناسی خانم دکتر اکرم علیزاده  2140 04432755296
گروه زمین شناسی گروه زیست شناسی گروه فیزیک گروه ریاضی
داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی داخلی نام و نام خانوادگی
2126 حسین پیر خراطی 2101 فرح فرخی 2169 مهدی امنیت طلب 2237 حبیب اذانچیلر
2127 رامین نیکروز 2100 لطیفه پور اکبر 2083 رحیم نادر علی 2137 بهمن رضایی
2130 اسفندیارعباس نوین پور 2117 فاطمه رحمانی 2076-2049 کوروش آقایار 2246 سعید استاد باشی
2124 علی اصغر ثیاب قدسی 2174 فرین بابایی 2197 محمد تقی احمدی 2138 سعید شمس
2135 عبدالناصرفضل نیا 2121 مهدی محمدزاده ---   2235 سعید پیش بین
2134 علی عابدینی 2102 سیاوش حسینی 2089 آرش ثباتیان 2189 سعید سهرابی
2125 اکرم علیزاده 2103 نیما شیخ بیگلو 2081 سید مقصود گلزان 2245 محمد علی ابوالفتحی
2129 منیره مجرد 2129 یعقوب پاژنگ     2245 جواد شکری
2197 یوسف رحیم سوری 2119 ابراهیم حسینی نجد گرامی 2082-2047 حسن صدقی 2190 پرویز دارانیا
2140 مهدی بهیاری 2105 رشیدجامعی 2084 اکبر جعفری 2138 علی عبادیان
2176 معصومه آهنگری 2107 جلیل خارا 2075 اصغر اسمعیلی 2244 قدرت اله آزادی
2176 منیژه اسدپور 2118 وحید نجاتی 2074 بهنام محمدی   اسماعیل نجفی لنبران
  آزمایشگاه آب 2108 ناصرعباسپور 2049  اکبر عبدی سرای 2243 غلامحسین غلامی
  2122 شیوا خضری --- خسرو مبهوتی 2238 رسول آقالاری
      --- مهدی لطفی زاده 2240 خلیل شهبازپور
2139 علی همتی 2106 شکوه اسمعیل بگی   گلشاد خیری 2236 زهرا اوروجی
2139 کاملیا یزدانفر 2104 فاطمه نژادحبیب وش 2048-2047 علی عبدی 2230 رضا سزیده
2130 پیمان زاهد 2109 اسفندیار پورقدیمی 2078 ایوب طهماسبی 2239 علی سرباز جانفدا
    2015 راضیه زینالی  --- رضاوحیدی اصل 2242 محمدعلی اسدی
    2110 مینا محمدزاده 2047 جمشید اسدی  2138 سلمان بابایی
    2013  ندا فرناد        کارشناسان اداری
     2015-2016  شاهنور عشقی     داخلی  نام و نام خانوادگی
     2115  سوسن فروغ دین      2223  امور عمومی - اکبر ارکاک
     2014  سکینه حیدری فر     2166  مرکز کامپیوتر- بهزاد عسگری
     2012-2016  پیام قلی اوشاقی     2001  مسئول آمفی تاتر
            2170 2171  کتابخانه علوم - خانم علیزاده 
               

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740             (044)

ارتباط مستقیم با شماره های داخلی دانشگاه 3194

 

محل دانشگاه ارومیه پردیس نازلو در Google Map