امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

تماس با دانشکده علوم

 

 

نام مسئول نام بخش شماره داخلی شماره مستقیم
حوزه ریاست
دکتر رحیم نادرعلی دفتر ریاست ۲۲۳۱ ۰۴۴۳۲۷۷۶۷۰۷
دکتر رضا وحیدی اصل مسئول دفتر ۲۲۳۱ ۰۴۴۳۲۷۷۶۷۰۷
  نمابر دانشکده علوم   ۰۴۴۳۲۷۵۳۱۷۲
حوزه معاونت پژوهشی
دکتر علی عابدینی معاونت پژوهشی و فناوری ۲۲۱۳  
  کارشناس پژوهش ۲۲۱۴  
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر اصغر اسمعیلی معاوت آموزشی و تحصیت تکمیلی ۲۱۵۲ ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۰
  کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی ۲۱۵۵  
خانم روزگاری کارشناس آموزش ۲۱۵۰  
  کارشناس آموزش ۲۱۶۵  
غلامرضا پرویشی کارشناس آموزش ۲۱۶۲  
 
حامد حسن پور کارپردازی   ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۱
دکتر اکبر عبدی سرای گروه فیزیک ۲۰۴۹ ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۲
دکتر اسماعیل نجفی گروه ریاضی ۲۱۳۷ ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۳
دکتر جلیل خارا گروه زیست شناسی ۲۰۰۶ ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۵
خانم دکتر علیزاده گروه زمین شناسی ۲۱۴۰ ۰۴۴۳۲۷۵۵۲۹۶
       

 

گروه زمین شناسی گروه زیست شناسی گروه فیزیک گروه ریاضی
شماره داخلی نام شماره داخلی نام  شماره داخلی نام شماره داخلی نام
۲۱۲۶ حسین پیر خراطی ۲۱۰۱ فرح فرخی ۲۱۶۹ مهدی امنیت طلب ۲۲۳۷ حبیب اذانچیلر
۲۱۲۷ رامین نیکروز ۲۱۰۰ لطیفه پور اکبر ۲۰۸۳ رحیم نادرعلی ۲۱۳۷ بهمن رضایی
۲۱۳۰   ۲۱۱۷ فاطمه رحمانی ۲۰۷۶-۲۰۴۹ کوروش آقایار ۲۲۴۶ سعید استاد باشی
۲۱۲۴ علی اصغر ثیاب قدسی ۲۱۷۴ فرین بابایی ۲۱۹۷ محمد تقی احمدی ۲۱۳۸ سعید شمس
۲۱۳۵ عبدالناصرفضل نیا ۲۱۲۱ مهدی محمدزاده     ۲۲۳۵ سعید پیش بین
۲۱۳۴ علی عابدینی ۲۱۰۲ سیاوش حسینی ۲۰۸۹ آرش ثباتیان ۲۱۸۹ سعید سهرابی
۲۱۲۵ اکرم علیزاده ۲۱۰۳ نیما شیخ بیگلو ۲۰۸۱   ۲۲۴۵ محمد علی ابوالفتحی
۲۱۲۹ منیره مجرد ۲۱۲۹ یعقوب پاژنگ     ۲۲۴۵ جواد شکری
۲۱۹۷ یوسف رحیم سوری ۲۱۱۹ ابراهیم حسینی نجد گرامی ۲۰۸۲-۲۰۴۷ حسن صدقی ۲۱۹۰ پرویز دارانیا
۲۱۴۰ مهدی بهیاری ۲۱۰۵ رشیدجامعی ۲۰۸۴ اکبر جعفری ۲۱۳۸ علی عبادیان
۲۱۷۶ معصومه آهنگری ۲۱۰۷ جلیل خارا ۲۰۷۵ اصغر اسمعیلی ۲۲۴۴  
۲۱۷۶ منیژه اسدپور ۲۱۱۸ وحید نجاتی ۲۰۷۴ بهنام محمدی   اسماعیل نجفی لنبران
آزمایشگاه آب ۲۱۰۸ ناصرعباسپور ۲۰۴۹ اکبر عبدی سرای ۲۲۴۳ غلامحسین غلامی
۲۱۳۹ علی همتی ۲۱۲۲ شیوا خضری   خسرو مبهوتی ۲۲۳۸ رسول آقالاری
۲۱۳۹ کاملیا یزدانفر       مهدی لطفی زاده ۲۲۴۰ خلیل شهبازپور
۲۱۳۰ پیمان زاهد ۲۱۰۶ شکوه اسمعیل بگی   گلشاد خیری ۲۲۳۶ زهرا اوروجی
کارشناسان اداری ۲۱۰۴ فاطمه نژادحبیب وش ۲۰۴۸-۲۰۴۷ علی عبدی ۲۲۳۰ رضا سزیده
۲۲۲۳ امور عمومی - اکبرارکاک ۲۱۰۹   ۲۰۷۸ ایوب طهماسبی ۲۲۳۹ علی سرباز جانفدا
۲۱۶۶ مرکز کامپیوتر- بهزاد عسگری ۲۱۱۰ مینا محمدزاده   رضاوحیدی اصل ۲۱۳۸ سلمان بابایی
۲۰۰۱ مسئول آمفی تاتر ۲۰۱۳ ندا فرناد  ۲۰۴۷ جمشید اسدی    
۲۱۷۰-۲۱۷۱ کتابخانه علوم - خانم فاطمه علیزاده ۲۱۱۵ سوسن فروغ دین        
    ۲۰۱۴ سکینه حیدری فر        
    ۲۰۱۲-۲۰۱۶ پیام قلی اوشاقی        
 

 

 

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740 (044)

ارتباط مستقیم با شماره های داخلی دانشگاه 3194

 

محل دانشگاه ارومیه پردیس نازلو در Google Map