امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

معرفی کادر کتابخانه

 

 

کارکنان کتابخانه دانشکده علوم

      

  • فاطمه علیزاده (مسئول کتابخانه) شماره تلفن: 04431942172
  • پریسا حسن خانی ( کتابدار بخش امانت) شماره تلفن: 04431942171

 

          ایمیل کتابخانه   sci.lib@urmia.ac.ir