امروز

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

کارکنان دانشکده

نام: علی همتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2139
محل کار: زمین شناسی
نام: ندا فرناد
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2013
محل کار: زیست شناسی
نام: اسفندیار پورقدیمی
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2109
محل کار: زیست شناسی
نام: علی عبدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی 2047 - 2048
محل کار: فیزیک
نام: ایوب طهماسبی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی 2078
محل کار: فیزیک
نام: راضیه زینالی
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2015
محل کار: زیست شناسی
نام: مهندس بهزاد عسگری
سمت: مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
تلفن: 09143472409
محل کار: مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
نام: غلامرضا پرویشی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 2162
محل کار: دانشکده علوم
نام: خانم علیزاده
سمت: مسئول کتابخانه
تلفن: داخلی 2170 و 2171
محل کار: کتابخانه دانشکده علوم
نام: سوسن فروع دین
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2115
محل کار: گروه زیست شناسی

Pages