امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

فرم نظرسنجی

باسمه تعالی

کاربر گرامی

پرسشنامه ای که پیش روی شماست برای سنجش میزان رضایت شما از خدمات کتابخانه ی دانشکده علوم  طراحی شده است.

لطفا ضمن مطالعه، آن را با دقت پرکرده  تا ما را در ارائه بهتر خدمات به کاربران محترم کتابخانه یاری فرمایید.