امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

معرفی دانشکده علوم


ریاست دانشکده علوم 

دکتر رحیم نادرعلی

 

 

دانشكده علوم در سال 1358با پذيرش دانشجو در دو رشته علوم گياهي و دبيري فيزيك آغاز بكار كرد . هم اكنون وضعیت دانشکده به شرح زیر می باشد و  بعنوان يكي از قطب هاي مهم آموزشي و پژوهشي دانشگاه اروميه در پرديس نازلو مستقر مي باشد .

 

دانشجویان دکتری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجویان کارشناسی کارکنان جمع استادیار دانشیار استاد گروه آموزشی ردیف
۷۰ ۶۶ ۱۶۵ ۵ ۱۵ ۷ ۲ ۶ فیزیک ۱
۳۷ ۲۰۳ ۳۲۵ ۶ ۱۶ ۸ ۶ ۲ زیست شناسی ۲
۴۴ ۳۹ ۲‍۱۷ ۱ ۱۸ ۹ ۷ ۲ ریاضی ۳
۱۷ ۷۶ ۱۳۴ ۳ ۱۲ ۴ ۶ ۲ زمین شناسی ۴
      ۱۲         بخش اداری ۵

 

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی، مجموعه مقالات کنفرانس های علمی و کتاب های منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده علوم  از ابتدای سال 1400 تا کنون 

 

ردیف

گروه آموزشی

مقالات علمی پژوهشی

مقالات ارائه شده درکنفرانس های علمی

کتاب ها

ISI

ISC

تالیف

ترجمه

تدوین

تصنیف

۱

فیزیک

۴

۸

۱۳

۰

۱۷

۶۱ مقاله

---

---

---

---

۲

زیست شناسی

۱۴

۱

۲

۰

۴۷

۸۸ مقاله

---

---

---

---

۳

زمین شناسی

۳

۴

۳

۰

۲۴

۴۵ مقاله

۱

---

---

---

۴

ریاضی

۴

۶

۸

۷

۱۴

۴۲ مقاله

---

۱

۱

---

 

 

معرفی دانشكده علوم

دانشكده علوم در سال 1358با پذيرش دانشجو در دو رشته علوم گياهي و دبيري فيزيك آغاز بكار كرد . هم اكنون با داشتن 60 نفر عضو هيات علمي و 12 نفر كادر اداري  بعنوان يكي از قطب هاي مهم آموزشي و پژوهشي دانشگاه اروميه در پرديس نازلو مستقر مي باشد : (تاریخ تهیه آمار شهریور 1397)

رشته های گروه ریاضی

كارشناسي ریاضی گرايش ( رياضيات و کاربردهای آن )

كارشناسي ارشد ریاضی گرايش ( آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي ، هندسه و آنالیز عددی )

دکترای ریاضی گرايش ( آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي و هندسه )

رشته های گروه فیزیک

كارشناسي فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، اتمي مولکولی )

كارشناسي ارشد فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، نانو فیزیک و اتمي مولکولی )

دکترای فيزيك گرايش فيزيك نظري ، هسته ای ، حالت جامد ، اتمي مولکولی )

رشته های گروه زیست شناسی

كارشناسي زیست شناسی گرايش ( علوم جانوري و علوم گياهي )

كارشناسي ارشد زیست شناسی علوم جانوري و علوم گياهي گرايش ( فيزيولوژي گیاهی ، فيزيولوژي جانوری ، سيستماتيك ، اكولوژي ، بیوشیمی ، بافت شناسی و جنین شناسی )

دکترای زیست شناسی گرايش ( فيزيولوژي گیاهی )

 

رشته های گروه زمین شناسی

كارشناسي زمين شناسی

كارشناسي ارشد زمين شناسي گرايش { زمین شناسی اقتصادی، چینه شناسی ، دیرینه شناسی ، پترولوژی ، زمین شناسی زیست محیطی ، ژئوفیزیک ( زلزله شناسی و لرزه شناسی ) ، تکتونیک و آبشناسی }

دکترای زمین شناسی گرايش ( زمین شناسی اقتصادی )