امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

نام دستگاه:  HPLC(High Performance Liquid Chromatography)

شرکت سازنده: Knauer   آلمان

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) یکی از پر کاربردترین روشهای کروماتوگرافی است.فرآیند کروماتوگرافی به عنوان یک روش جداسازی که شامل انتقال جرمبین یک فاز ساکن و یک فاز متحرک است ،تعریف می شود.روش (HPLC) با بهره گیری از یک تحرک تحرک مایع ،ترکیبات یک مخلوط را روی فاز ساکن جدا می کند.فاز ساکن می تواند مایع یا جامد باشد.ترکیبات ابتدا در یک حلال حل می شوند و سپس درون یک ستون کروماتوگرافی تحت فشار بالا جریان می یابند که در ستون ترکیبات مخلوط از هم جدا می شوند.کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به علت حساسیت بالا،تعیین مقدار کم با صحت بالا ،قابلیت آنالیز نمونه های غیر فرار و حساس به دما که با تکنیک GC امکانپذیر نمی باشد رشد و کارایی بالیی داشته است.

کاربرد گسترده آن برای موادی است که در صنعت ،زمینه های مختلف علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند.مثالهایی از این موارد عبارتند از :اسیدهای آمینه،پروتئین ها ،اسیدهای نوکلوئیک،هیدروکربنها،هیدراتهای کربن،داروها،حشره کشها،آنتی بیوتیکها،استروئیدها ،گونه های آلی یا فلزی و گروهی از مواد گوناگون معدنی.

موارد اندازه گیری:جامدات و فلزات

 

این دستگاه برای کارهای تحقیقاتی مقطع تحصیلات تکمیلی گروههای علوم پایه،کشاورزی و دامپزشکی،علوم پزشکی و پیراپزشکی جهت آنالیز و جداسازی ترکیبات موثره کاربرد بالایی دارد.