امروز

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

اطـلاعـیـه هـا

آقای لقمان صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم زمین موفقیت شما را در... ادامه مطلب
دومین شماره نشریه علمی دانش زمین منتشر شد