امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

آقای لقمان صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم زمین موفقیت شما را در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویان سال 1397 تبریک عرض می نماییم  دانشکده علوم