امروز

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
گروه زمین شناسی
آزمایشگاه های گروه زمین شناسی
گروه زمین شناسی
ورودی دانشکده علوم
دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه

معرفی گروه زمین شناسی

زمين‌شناسي‌ دانشی‌ است‌ كه‌ شناخت‌ كليه‌ پديده‌هاي‌ زمين‌ را دربر مي‌گيرد و در آن‌ پيدايش، تاريخچه، ساختمان‌ زمين‌، مواد متشكله‌ آن‌، منابع‌ طبيعي‌ موجود در آن‌ و تغيير و تحولاتي‌ كه‌ در طول‌ زمان‌ در آن‌ پديد آمده است‌ را مورد بررسي‌ قرار می دهد. زمين‌شناسي‌ شامل گرایش هاي‌ متعددي‌ است كه‌ هر يك‌ در راستایی ویژه به‌ كاوش ‌پرداخته‌ و تخصص هاي‌ مختلف‌ اين‌ رشته‌ را ايجاد مي‌نمايند.

  گروه زمين شناسي دانشگاه ارومیه به سال 1375 تاسيس گرديده است که در همان سال به پذيرش 35 نفر دانشجو در مقطع كارشناسي اقدام نمود. پس از آن همراه با تكميل كادر علمي، بر تعداد دانشجويان ورودي هر سال افزود. تا اینکه در سال 1386 بر اولين دوره ي كارشناسي ارشد گرايش زمین شناسی اقتصادی همت گماشت. پس از آن مقطع كارشناسي ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی در گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه ایجاد گردید. سال 1389 دوره هاي كارشناسي ارشد پترولوژی، زمین شناسی زیست محیطی, آب شناسی و ژئوفیزیک با گرایش زلزله شناسی ( سه سال گذشته دانشجو پذیرفته )و گرایش لرزه شناسی ( شش سال  گذشته  دانشجو پذیرفته )نیز تاسیس گردید که نشان از بالندگي قدرت علمي گروه در اين زمينه ها مي باشد. همچنين با تعالي يافتن سطح علمي گروه، در سال1391برای مقاطع کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک و دکتری زمین شناسی اقتصادی  اقدام به پذيرش دانشجو نموده است.

اطـلاعـیـه هـا

آقای لقمان صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم زمین موفقیت شما را در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویان سال 1397 تبریک عرض می نماییم  دانشکده علوم

گروه زمین‌شناسی

مدیر گروه
دکتر علی عابدینی
دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
مرتبه علمی:
دانشیار
a.abedini@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر مهدی بهیاری
دکتری تکتونیک
مرتبه علمی:
استادیار
m.behyari@urmia.ac.ir

نفرات برتر گروه

دریا عثمان نژاد
(کارشناسی – 19 واحد)
معدل 18/68
مهدی کریم پور
(ارشد – 12 واحد)
معدل 19/88
ربابه معصومی
(دکتری – 10 واحد)
معدل 19/60
سرگل رحیمی
(دکتری – 10 واحد)
معدل 19/60