امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده علوم پایه

مهندس بهزاد عسگری
سمت: مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
محل خدمت: مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
تلفن: 09143472409
غلامرضا پرویشی
سمت: مسئول آموزش
محل خدمت: دانشکده علوم
تلفن: 2162
فاطمه علیزاده
سمت: مسئول کتابخانه
محل خدمت: کتابخانه دانشکده علوم
تلفن: داخلی 2170 و 2171
سوسن فروع دین
سمت: کارشناس آزمایشگاه
محل خدمت: گروه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2115
پیمان زاهد
سمت: کارشناس زمین شناسی
محل خدمت: گروه زمین شناسی
تلفن:
سکینه حیدری فر
سمت: مسئول آزمایشگاه
محل خدمت: گروه زیست شناسی
تلفن: داخلی
پیام قلی اوشاقی
سمت: مسئول آزمایشگاه
محل خدمت: گروه زیست شناسی
تلفن: داخلی

Pages