امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

برگزاری کارگاه ریاضیات مالی در دانشگاه ارومیه

پوستر همایش/رویداد/سمینار: 
لینک: 
https://urmia.ac.ir