امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها در دانشگاه ارومیه

سیزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه های ایران مورخه های 8 و 9 بهمن ماه 1399 با شرکت بیش از 170 نفر از داخل کشور و 15 نفر از خارج کشور در دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

 

برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها در دانشگاه ارومیه