امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

مقدمه ای بر جبر مجرد

مقدمه ای بر جبر مجرد

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات: 
دانشگاه ارومیه
نوع(نویسنده یا مترجم): 
مترجم