امروز

پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت تکمیل پرسشنامه طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان به محل سایت کامپیوتر گروه ریاضی مراجعه فرمایند.با تشکر