امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

تکمیل پرسشنامه طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت تکمیل پرسشنامه طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان به محل سایت کامپیوتر گروه ریاضی مراجعه فرمایند.با تشکر