امروز

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

 

نامگذاری آمفی تئاتر دانشکده علوم به نام پروفسور مریم میرزاخانی

 

هیات رئیسه محترم دانشگاه ارومیه به پاس بزرگداشت و زنده نگهداشتن نام و یاد پروفسور مریم میرزاخانی در جامعه علمی و دانشگاهی به پیشنهاد گروه ریاضی  با نامگذاری نام آمفی تئاتر دانشکده علوم به نام ایشان موافقت نمود.

 

زندگی نامه پروفسور مریم میرزاخانی