امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

نامگذاری آمفی تئاتر دانشکده علوم به نام پروفسور مریم میرزاخانی

 

نامگذاری آمفی تئاتر دانشکده علوم به نام پروفسور مریم میرزاخانی

 

هیات رئیسه محترم دانشگاه ارومیه به پاس بزرگداشت و زنده نگهداشتن نام و یاد پروفسور مریم میرزاخانی در جامعه علمی و دانشگاهی به پیشنهاد گروه ریاضی  با نامگذاری نام آمفی تئاتر دانشکده علوم به نام ایشان موافقت نمود.

 

زندگی نامه پروفسور مریم میرزاخانی