امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

لینک های گروه فیزیک

 

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی                                  http://www.ipm.ac.ir/

 

بنیاد ملی نخبگان                                         https://www.bmn.ir/

 

انجمن فیزیک ایران               https://www.psi.ir/pages_fa.asp

 

مقالات آرشیو                                                https://arxiv.org/

 

جستجو در مقالات   APS          https://journals.aps.org/search