امروز

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع می رساند طبق مصوبه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه و شیمی ضروری است کلیه دانشجویان مقطع دکتری ورودی 97 و قبل از آن گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه اول سال 1399 ( از فروردین تا مهر ) خود را تهیه و بعد از تایید استاد راهنما از طریق مدیر گروه محترم مربوطه به  کارشناس تحصیلات تکمیلی سرکار خانم فرج زاده ارسال نمایند.قابل ذکر است مهلت ارسال گزارشات تا مورخ 99/08/15  می باشد و فرم گزارش پیشرفت تحصیلی به پیوست ارائه می گردد.

دانلود فرم