امروز

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

 

 

 

دانشجویان عزیز اگر در مورد کلاس های آموزش مجازی مشکلی داشتید از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید

 

معاونت پژوهشی و فناوری

آقای دکتر 

نجاتی

v.nejati@urmia.ac.ir 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

آقای دکتر اذانچیلر

h.azanchiler@urmia.ac.ir

مدیر گروه فیزیک

آقای دکتر اسمعیلی

 

a.esmaeili@urmia.ac.ir 

مدیر گروه ریاضی

آقای دکتر رضایی

b.rezaei@urmia.ac.ir 

مدیر گروه نانو فناوری

آقای دکتر زمانی

a.zamani@urmia.ac.ir 

مدیر گروه زیست شناسی

آقای دکتر خارا

j.khara@urmia.ac.ir 

مدیر گروه زمین شناسی

آقای دکتر پيرخراطی

h.pirkharrati@urmia.ac.ir