امروز

پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

در تاریخ 14/9/97 به همت تشکل دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم و با حضور دکتر امنیت طلب ریاست محترم دانشکده علوم و جمعی از کارکنان این دانشکده، بازدید از شیرخوارگاه مهر ارومیه صورت گرفت. در این بازدید هدایای خریداری شده به همت این تشکل دانشجویی به کودکان بی سرپرست اهدا گردید.