امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

برنامه نویسی مقدماتی C++ به روایت الگوریتم

برنامه نویسی مقدماتی C++  به روایت الگوریتم

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات: 
انتشارات دانشگاه ارومیه
نوع(نویسنده یا مترجم): 
نویسنده