امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

تعمیرات اساسی سایت دانشکده علوم

تعمیرات اساسی سایت دانشکده علوم

این تعمیرات شامل:

1-کفپوش کردن کل محیط سایت

2-تعمیر سیستم روشنایی

3-تعمیر سیستم گرمایشی

4-تعمیر کامپیوترها و نصب برنامه های جدید

 

قبل از تعمیرات

 

بعد از تعمیرات