امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

فروش موش رت و موش سوری

به اطلاع میرساند قیمت فروش هر عدد موش رت در سال 96 مبلغ 6000 تومان و موش سوری 3000مبلغ  تومان می باشد.

خواهشمند است مبالغ فوق الذکر به شماره حساب 0105715519007 نزد بانک ملی به نام عواید اختصاصی دانشکده علوم واریز نمایید. 

لازم به ذکر است قیمت های سال 97 متعاقبا اعلام خواهد شد