امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

برنامه نویسی مقدماتی پاسکال به روایت الگوریتم

برنامه نویسی مقدماتی پاسکال به روایت الگوریتم

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات: 
انتشارات دانشگاه ارومیه
نوع(نویسنده یا مترجم): 
نویسنده