امروز

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

برنامه نویسی مقدماتی پاسکال به روایت الگوریتم

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات: 
دانشگاه ارومیه