امروز

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

برنامه نویسی و مرجع جامع فرترن 77

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات: 
دانشگاه ارومیه