امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

علوم

تصویر اسلاید: 
متن روی اسلاید: 
دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه
گروه آموزشی: 
دانشکده