امروز

دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه امتحانات نیمسال 14002 (مقطع کارشناسی)
 2. برنامه هفتگی اساتید گروه ریاضی در نیمسال 14002
 3. برنامه هفتگی اساتید گروه زیست شناسی در نیمسال 14002
 4. برنامه هفتگی اساتید گروه فیزیک در نیمسال 14002
 5. برنامه هفتگی اساتید گروه نانوفناوری در نیمسال 14002
 6. برنامه هفتگی اساتید گروه زمین شناسی در نیمسال 14002
 7. برنامه حضور اساتید گروه نانو در نیمسال 14001
 8. برنامه حضور اساتید گروه زیست شناسی در نیمسال 14001
 9. برنامه حضور اساتید گروه فیزیک در نیمسال 14001
 10. برنامه حضور اساتید گروه ریاضی در نیمسال 14001
 11. برنامه حضور اساتید گروه زمین شناسی در نیمسال 14001
 12. آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع
 13. برنامه کلاسی ارشد نیمسال اول 00-99 فیزیک
 14. برنامه_درسی_کارشناسی_نیمسال 00_99 فیزیک
 15. برنامه کلاسی دکترا نیمسال اول 00-99 فیزیک
 16. برنامه امتحانی کارشناسی ارشد 982
 17. اصلاحیه تغییر زمان برنامه امتحانی کارشناسی نیمسال 982
 18. فرم فراغت از تحصیل
 19. فرم تسویه حساب
 20. آیین نامه و مقررات آموزشی دوره دکتری
 21. آیین نامه و مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 22. آیین نامه و مقررات آموزشی دوره کاردانی - کارشناسی
 23. دسترسی به اینترنت ( مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 24. دسترسی به اینترنت ( مقطع دکتری )