امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی گروه زمین شناسی

دکتر علی عابدینی
مرتبه علمی استاد
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
شماره تلفن داخلی 2134
دکتر عبد الناصر فضل نیا
مرتبه علمی استاد
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دكتري زمين شناسي - پترولوژي
شماره تلفن داخلی 2135
دکتر مهدی بهیاری
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکتری تکتونیک
شماره تلفن 31942140 وداخلی 2140
دکتر رامین نیکروز
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکترای ژئوفیزیک
شماره تلفن 2171
دکتر منیر مجرد آلمان آباد
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکتری زمین شناسی - پترولوژی
شماره تلفن داخلی 2129
دكتر حسين پيرخراطي
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی دانشکده, زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکتری زمین شناسی - زمین شناسی زیست محیطی
شماره تلفن داخلی 2140
دکتر اکرم علیزاده
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکتری زمین شناسی - تکتونیک
شماره تلفن داخلی2125
دکتر علی اصغر ثیابقدسی
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکتری زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
شماره تلفن داخلی 2124
خانم دکتر منیژه اسد پور قره قشلاق
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکتری زمین شناسی - پترولوژی
شماره تلفن داخلی
دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی زمین شناسی
مدرک تحصیلی دکترای استادیار
شماره تلفن 0

Pages