امروز

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

اطـلاعـیـه هـا

  برگزاری کارگاه ریاضیات مالی در دانشگاه ارومیه  
کسب افتخار توسط عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه ارومیه
انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در ششمین سمینار ملی " آنالیز... ادامه مطلب