کارکنان دانشکده

نام: کاملیا یزدانفر
سمت: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
تلفن: داخلی 2129
محل کار: زمین شناسی
نام: مهدی قویدل
سمت: کارشناس NMR
تلفن: داخلی 2057
محل کار: شیمی
نام: کاظم عباسی
سمت: تکنسین کارگاه سنگ بری
تلفن: داخلی
محل کار: زمین شناسی
نام: صبری نقش انداز
سمت: خدمات شیمی
تلفن: داخلی
محل کار: شیمی
نام: حسین زمانی
سمت: خدمات ساختمان کلاس ها
تلفن: داخلی
محل کار: ساختمان کلاس ها
نام: شاه نور عشقی
سمت: کارشناس زیست شناسی
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی
نام: جمشید اسدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه ابر رسانا
تلفن: داخلی2082
محل کار: فیزیک
نام: رضا صمدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی
تلفن: داخلی
محل کار: شیمی
نام: مینا محمد زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی
نام: صونا روزگاری
سمت: مسئول دفتر ریاضی و فیزیک
تلفن: داخلی 2137 و2053
محل کار: ریاضی و فیزیک

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:293  این هفته:7510  این ماه:30571  امسال:239557