کارکنان دانشکده

نام: یعقوب ظروفساز
سمت: مسئول دفتر شیمی
تلفن: داخلی 2059
محل کار: شیمی
نام: ایوب طهماسبی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی 2071
محل کار: فیزیک
نام: رقیه زینالی
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2008
محل کار: زیست شناسی
نام: علی پورمحمود حصار
سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی
تلفن: داخلی 2064
محل کار: شیمی
نام: مهندس بهزاد عسگری
سمت: مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
تلفن: 09143472409
محل کار: مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
نام: آقای مسعود حبیبی مهر
سمت: کارشناس آزمایشگاه چینه نگاری
تلفن: داخلی 2124
محل کار: گروه زمین شناسی
نام: الهوردی حاذقی راد
سمت: کارشناس آزمایشگاه بافت
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی
نام: کاملیا یزدانفر
سمت: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
تلفن: داخلی 2129
محل کار: زمین شناسی
نام: مهدی قویدل
سمت: کارشناس NMR
تلفن: داخلی 2057
محل کار: شیمی
نام: کاظم عباسی
سمت: تکنسین کارگاه سنگ بری
تلفن: داخلی
محل کار: زمین شناسی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:219  این هفته:4232  این ماه:19353  امسال:208631