کارکنان دانشکده

نام: صبری نقش انداز
سمت: خدمات شیمی
تلفن: داخلی
محل کار: شیمی
نام: حسین زمانی
سمت: خدمات ساختمان کلاس ها
تلفن: داخلی
محل کار: ساختمان کلاس ها
نام: سعید علی قلی پور
سمت: متصدی میزامانت کتابخانه
تلفن: داخلی 2170
محل کار: کتابخانه علوم
نام: شاه نور عشقی
سمت: کارشناس زیست شناسی
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی
نام: جمشید اسدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه ابر رسانا
تلفن: داخلی2082
محل کار: فیزیک
نام: رضا صمدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی
تلفن: داخلی
محل کار: شیمی
نام: مینا محمد زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی
نام: صونا روزگاری
سمت: مسئول دفتر ریاضی و فیزیک
تلفن: داخلی 2137 و2053
محل کار: ریاضی و فیزیک
نام: رضا وحیدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی2041
محل کار: فیزیک
نام: علی همتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2139
محل کار: زمین شناسی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:28  این هفته:4799  این ماه:17969  امسال:206688