b.asgari's picture

طی مراسمی انتخابات اعضای هییت ممیزه دانشکده علوم در تاریخ 26/8/93 برگزار گردید و اعضاء هییت علمی با شرکت اکثریت نفرات ذیل را انتخاب نمودند.1- آقای دکتر جبار خلفی2- آقای دکتر هوشنگ بهروش3- آقای دکتر علی سرباز جانفدا

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:658  این هفته:8389  این ماه:31111  امسال:231034