کارکنان دانشکده

نام: رضا وحیدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی2041
محل کار: فیزیک
نام: علی همتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2139
محل کار: زمین شناسی
نام: علی تراشی
سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی
تلفن: داخلی 2019
محل کار: شیمی
نام: ندا فرناد
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2013
محل کار: زیست شناسی
نام: لیدا محمد قلی زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی2010
محل کار: زیست شناسی
نام: ناهید رحمانی دیدار
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2150
محل کار:
نام: فریبا نصیر دویران
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2165
محل کار: اداری آموزش
نام: اسفندیار پورقدیمی
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2109
محل کار: زیست شناسی
نام: بهروز عزیزی
سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی
تلفن: داخلی 2020
محل کار: شیمی
نام: علی عبدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی 2067
محل کار: فیزیک

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:657  این هفته:8388  این ماه:31110  امسال:231033