ریاست دانشکده علوم معاونت پژوهشی و تحصيلات تکميلی معاونت آموزشی

دکتر رضا امامعلی سبزی

دكتر حسين پيرخراطي

دکتر حبیب اذانچیلر

 

معرفی دانشكده علوم

دانشكده علوم در سال 1358با پذيرش دانشجو در دو رشته علوم گياهي و دبيري فيزيك آغاز بكار كرد . هم اكنون با داشتن 81 نفر عضو هيات علمي  ( شامل 13 استاد ، 24 دانشيار ، 42 استاديار و 1 مربي ) و 51 نفر كادر اداري و خدماتي بعنوان يكي از قطب هاي مهم آموزشي و پژوهشي دانشگاه اروميه در پرديس نازلو مستقر مي باشد . تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل عبارتند از : 2683 نفر دانشجوي دوره كارشناسي ( روزانه و شبانه ) ، 984 نفر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و 142 نفر دانشجوي دوره دكتری می باشد. گروههاي آموزشي و رشته هاي وابسته به دانشكده علوم بشرح زير ميباشند : (تاریخ تهیه آمار اردیبهشت 1394)

 

رشته های گروه ریاضی

كارشناسي ریاضی گرايش ( رياضيات و کاربردهای آن )

كارشناسي ارشد ریاضی گرايش ( آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي ، هندسه و آنالیز عددی )

دکترای ریاضی گرايش آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي و هندسه )

رشته های گروه شيمي

كارشناسي شيمي گرايش ( شيمي معدني و شيمي كاربردي )

كارشناسي ارشد شيمي گرايش ( شيمي آلي ، شيمي تجزيه ، شيمي شیمی فيزيك و شيمي معدني ، شيمي كاربردي و نانو شیمی)

دکترای شيمي گرايش ( شيمي آلي و شيمي تجزيه )

رشته های گروه فیزیک

كارشناسي فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، اتمي مولکولی )

كارشناسي ارشد فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، نانو فیزیک و اتمي مولکولی )

دکترای فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ، حالت جامد ، اتمي مولکولی )

 

رشته های گروه زیست شناسی

كارشناسي زیست شناسی گرايش ( علوم جانوري و علوم گياهي )

كارشناسي ارشد زیست شناسی علوم جانوري و علوم گياهي گرايش ( فيزيولوژي گیاهی ، فيزيولوژي جانوری ، سيستماتيك ، اكولوژي ، بیوشیمی ، بافت شناسی و جنین شناسی )

دکترای زیست شناسی گرايش ( فيزيولوژي گیاهی )

 

رشته های گروه زمین شناسی

كارشناسي زمين شناسی

كارشناسي ارشد زمين شناسي گرايش ( زمین شناسی اقتصادی، چینه شناسی ، دیرینه شناسی ، پترولوژی ، زمین شناسی زیست محیطی ، ژئوفیزیک( زلزله شناسی ) ، تکتونیک و آبشناسی )

دکترای زمین شناسی گرايشزمین شناسی اقتصادی )

 

   حوزه رياست دانشکده علوم  

 حوزه معاونت پژوهشی

 

 حوزه معاونت آموزشی 

مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده علوم

آقای مهندس بهزاد عسگری

 

کتابخانه دانشکده علوم

خانم معصومه انوشه

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم

آقای غلامرضا پرویشی

مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده علوم

آقای اکبر تقی نژاد