ریاست دانشکده علوم معاونت پژوهشی و تحصيلات تکميلی معاونت آموزشی

دکتر مهدی امنیت طلب

دكتر حسين پيرخراطي

دکتر حبیب اذانچیلر

 

 

 
 

معرفی دانشكده علوم

دانشكده علوم در سال 1358با پذيرش دانشجو در دو رشته علوم گياهي و دبيري فيزيك آغاز بكار كرد . هم اكنون با داشتن 81 نفر عضو هيات علمي  ( شامل 13 استاد ، 24 دانشيار ، 42 استاديار و 1 مربي ) و 51 نفر كادر اداري و خدماتي بعنوان يكي از قطب هاي مهم آموزشي و پژوهشي دانشگاه اروميه در پرديس نازلو مستقر مي باشد . تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل عبارتند از : 2683 نفر دانشجوي دوره كارشناسي ( روزانه و شبانه ) ، 984 نفر دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و 142 نفر دانشجوي دوره دكتری می باشد. گروههاي آموزشي و رشته هاي وابسته به دانشكده علوم بشرح زير ميباشند : (تاریخ تهیه آمار اردیبهشت 1394)

رشته های گروه ریاضی

كارشناسي ریاضی گرايش ( رياضيات و کاربردهای آن )

كارشناسي ارشد ریاضی گرايش ( آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي ، هندسه و آنالیز عددی )

دکترای ریاضی گرايش آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي و هندسه )

رشته های گروه فیزیک

كارشناسي فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، اتمي مولکولی )

كارشناسي ارشد فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، نانو فیزیک و اتمي مولکولی )

دکترای فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ، حالت جامد ، اتمي مولکولی )

 

رشته های گروه زیست شناسی

كارشناسي زیست شناسی گرايش ( علوم جانوري و علوم گياهي )

كارشناسي ارشد زیست شناسی علوم جانوري و علوم گياهي گرايش ( فيزيولوژي گیاهی ، فيزيولوژي جانوری ، سيستماتيك ، اكولوژي ، بیوشیمی ، بافت شناسی و جنین شناسی )

دکترای زیست شناسی گرايش ( فيزيولوژي گیاهی )

 

رشته های گروه زمین شناسی

كارشناسي زمين شناسی

كارشناسي ارشد زمين شناسي گرايش { زمین شناسی اقتصادی، چینه شناسی ، دیرینه شناسی ، پترولوژی ، زمین شناسی زیست محیطی ، ژئوفیزیک ( زلزله شناسی و لرزه شناسی ) ، تکتونیک و آبشناسی }

دکترای زمین شناسی گرايشزمین شناسی اقتصادی )

 

   حوزه رياست دانشکده علوم  

 حوزه معاونت پژوهشی

 

 حوزه معاونت آموزشی 

مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده علوم

آقای مهندس بهزاد عسگری

 

کتابخانه دانشکده علوم

خانم معصومه انوشه

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم

آقای غلامرضا پرویشی

مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده علوم

آقای اکبر تقی نژاد

   

کارشناس آموزش دانشکده علوم

آقای خسروی

 

ریئس ادارۀ امور عمومی دانشکدۀ علوم

آقای شاهنور عشقی

 

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم

خانم ناهیده رحمانی

 

کارپرداز دانشکده علوم

آقای حسن بابایی

   

کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم

خانم فریبا نصیری

 

امین اموال و انبار دانشکده علوم

آقای گلستانی
 

     

 

 

عامل مالی دانشکده علوم

آقای دمیرچی