امروز

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 

ریاست دانشکده علوم معاونت پژوهشی فناوری  معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی مشاور فرهنگی و اجتماعی

دکتر رضا امامعلی سبزی

دكتر رشید جامعی

دکتر حبیب اذانچیلر

دکتر اکبر عبدی سرای

 

 

 
 

معرفی دانشكده علوم

دانشكده علوم در سال 1358با پذيرش دانشجو در دو رشته علوم گياهي و دبيري فيزيك آغاز بكار كرد . هم اكنون با داشتن 60 نفر عضو هيات علمي و 12 نفر كادر اداري  بعنوان يكي از قطب هاي مهم آموزشي و پژوهشي دانشگاه اروميه در پرديس نازلو مستقر مي باشد : (تاریخ تهیه آمار شهریور 1397)

رشته های گروه ریاضی

كارشناسي ریاضی گرايش ( رياضيات و کاربردهای آن )

كارشناسي ارشد ریاضی گرايش ( آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي ، هندسه و آنالیز عددی )

دکترای ریاضی گرايش آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي و هندسه )

رشته های گروه فیزیک

كارشناسي فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، اتمي مولکولی )

كارشناسي ارشد فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ،حالت جامد ، نانو فیزیک و اتمي مولکولی )

دکترای فيزيك گرايش ( فيزيك نظري ، هسته ای ، حالت جامد ، اتمي مولکولی )

رشته های گروه زیست شناسی

كارشناسي زیست شناسی گرايش ( علوم جانوري و علوم گياهي )

كارشناسي ارشد زیست شناسی علوم جانوري و علوم گياهي گرايش ( فيزيولوژي گیاهی ، فيزيولوژي جانوری ، سيستماتيك ، اكولوژي ، بیوشیمی ، بافت شناسی و جنین شناسی )

دکترای زیست شناسی گرايش ( فيزيولوژي گیاهی )

 

رشته های گروه زمین شناسی

كارشناسي زمين شناسی

كارشناسي ارشد زمين شناسي گرايش { زمین شناسی اقتصادی، چینه شناسی ، دیرینه شناسی ، پترولوژی ، زمین شناسی زیست محیطی ، ژئوفیزیک ( زلزله شناسی و لرزه شناسی ) ، تکتونیک و آبشناسی }

دکترای زمین شناسی گرايشزمین شناسی اقتصادی )

 

  حوزه رياست دانشکده علوم  

 حوزه معاونت پژوهشی

 

 حوزه معاونت آموزشی 

مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده علوم

آقای مهندس بهزاد عسگری

کتابخانه دانشکده علوم

خانم معصومه انوشه

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم

آقای غلامرضا پرویشی

مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده علوم

آقای اکبر تقی نژاد

 

کارشناس پژوهش دانشکده علوم

آقای حجت پیربداغی 

کارشناس آموزش دانشکده علوم

آقای خسروی

 

ریئس ادارۀ امور عمومی دانشکدۀ علوم

آقای تمری فر

 

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم

خانم روزگاری

 

کارپرداز دانشکده علوم

آقای قاسمی

   

کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم

خانم فریبا نصیری

 

امین اموال و انبار دانشکده علوم

آقای
 

     

 

 

عامل مالی دانشکده علوم

آقای نماز پور