امروز

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

فروش موش رت و موش سوری

به اطلاع میرساند قیمت فروش هر عدد موش رت در سال 96 مبلغ 6000 تومان و موش سوری 3000مبلغ  تومان می باشد.

خواهشمند است مبالغ فوق الذکر به شماره حساب 0105715519007 نزد بانک ملی به نام عواید اختصاصی دانشکده علوم واریز نمایید. 

لازم به ذکر است قیمت های سال 97 متعاقبا اعلام خواهد شد

 دستگاه جراحی استرئوتاکسيک (Stereotactic apparatus)

جهت تحقيقات پايه در مطالعاتNeurotomy  و فیزیولوژی می باشد. از این دستگاه در ايجاد مدل هاي حيوانی بيماري پارکينسون ، صرع، سرطان و تحقيقات بنيادي عصبی پيوندسلولی و ايسکمی مغزي استفاده می شود.

 

 

 

 نام دستگاه:  HPLC(High Performance Liquid Chromatography)

کاربرد گسترده آن برای موادی است که در صنعت ،زمینه های مختلف علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند.مثالهایی از این موارد عبارتند از :اسیدهای آمینه،پروتئین ها ،اسیدهای نوکلوئیک،هیدروکربنها،هیدراتهای کربن،داروها،حشره کشها،آنتی بیوتیکها،استروئیدها ،گونه های آلی یا فلزی و گروهی از مواد گوناگون معدنی.

موارد اندازه گیری:جامدات و فلزات

 این دستگاه برای کارهای تحقیقاتی مقطع تحصیلات تکمیلی گروههای علوم پایه،کشاورزی و دامپزشکی،علوم پزشکی و پیراپزشکی جهت آنالیز و جداسازی ترکیبات موثره کاربرد بالایی دارد.

 

 

  

 

 

 نام دستگاه: Themo cycler

PCRیکی از جدیدترین تکنولوژی های آزمایشگاهی است که در تشخیص بیماریهای عفونی ،پزشکی قانونی و ناهنجاریهای ژنتیکی مورد استفاده و توجه قرار گرفته است.با استفاده از تکنیک حساس PCR، DNA  میکرو ارگانیسم هایی نظیر باسیل جذام و باسیل سل از نمونه های باستانی با قدمت بیش از 1000 سال را شناسایی و جدا کرد که نتایج حاصله گامی مهم در راه شناخت و مطالعه بیش از پیش تاریخچه علم پزشکی می باشد.

بطور کلی PCRکاربردهای نامحدودی در عرصه های مختلف زیست مولکولی دارد.علت اصلی این امر این است که DNA الگوی بکار رفته در PCR را می توان از منابع مختلف تامین کرده و مورد استفاده قرار داد.

این دستگاه می تواند مورد استفاده دانشجویان در رشته های بیو تکنولوژی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و ملکولی در دانشکده های علوم پایه ،کشاورزی،دامپزشکی و منابع طبیعی قرار بگیرد.

 

 

   

نام دستگاه Gel Documenation

دستگاه ژل داک که با نام های سیستم تصویر ژل،سیستم مستند سازی ژل ، یا ثبت تصویر ژل نیز شناخته می شود.این وسیله از دستگاههایی می باشد که از آن در آزمایشگاههای زیست ملکولی به منظور تصویر برداری و مستند سازی اسید نوکلئیک و پروتئین یا ژل های آگارز یا اتیدیوم بروماید استفاده می شود. رنگ کردن دستگاه ژل داک اغلب اوقات با اتیدیوم بروماید یا دیگر فلوفورها نظیر SYBR GREEN صورت می گیرد.به منظور مشخص سازی ویژگی های پروتئین ها ؛DNA و حتی ملکولهای کوچک می توان از ژل ها به منظور مشخص سازی یا آماده سازی ژل ها استفاده کرد و تصویر برداری و مستند سازی برای تمامی این کاربدها لازم می باشند.

این دستگاه می تواند مورد استفاده دانشجویان در رشته های بیو تکنولوژی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و ملکولی در دانشکده های علوم پایه ،کشاورزی،دامپزشکی و منابع طبیعی قرار بگیرد.