امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

اخبار و اطلاعیه ها

معرفی گروه ریاضی
نظر به اینکه وب سایت دانشکده علوم بروز رسانی شده است خواهشمندیم ترتیبی... ادامه مطلب
  با لطف و عنایت ایزد منان وتلاشهای مسئولین محترم دانشگاه ارومیه و موافقت... ادامه مطلب
  نامگذاری آمفی تئاتر دانشکده علوم به نام پروفسور مریم میرزاخانی   هیات... ادامه مطلب
یازدهمین کنفرانس بین المللی نظریه گراف و ترکیبات جبری
 طرح دروس سرویسی گروه ریاضی ریاضی عمومی 1   ریاضی عمومی 2  معادلات... ادامه مطلب

رشته های تحصیلی

گروه ریاضی
کارشناسی:
  1. رشته ریاضیات و کاربردها - کارشناسی
  2. رشته آمار - کارشناسی
کارشناسی ارشد:
  1. رشته ریاضیات و کاربردها - کارشناسی ارشد آنالیز (تابعی و مختلط)
  2. رشته ریاضیات و کاربردها - کارشناسی ارشد آنالیز عددی
  3. رشته ریاضیات و کاربردها - کارشناسی ارشد جبر
  4. رشته ریاضیات و کاربردها - کارشناسی ارشد هندسه و توپولوژی
دکتری:
  1. رشته ریاضیات و کاربردها - دکتری آنالیز (تابعی و مختلط)
  2. رشته ریاضیات و کاربردها - دکتری آنالیز عددی
  3. رشته ریاضیات و کاربردها - دکتری جبر
  4. رشته ریاضیات و کاربردها - دکتری هندسه و توپولوژی