b.asgari's picture

به پاس بزرگداشت روز معلم و ارج نهادن به مقام شامخ همکاران بازنشسته گروه ریاضی درهفته معلم  از سوی گروه ریاضی مهمانی ترتیب داده شد که در این مهمانی لوح هایی به رسم قدردانی و یادبود به همراه دسته گلهایی به همکاران عزیز بازنشسته تقدیم شد

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1190  این هفته:7616  این ماه:21298  امسال:213570