امروز

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

طی مراسمی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه با حضور معاونت محترم پژوهش جناب آقای دکتر سلیمانپور و مدیر کل محترم پژوهش  و ریاست محترم دانشکده علوم و معاونت پژوهشی دانشکده علوم  و ریاست محترم کتابخانه مرکزی سیستم امنیتی کتابخانه افتتاح شد