امروز

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دانشجویان عزیز لطفا" پس از دانلود و تکمیل فرم آنرا به آدرس ایمیل b.asgari@urmia.ac.ir ارسال فرمایید و پس از یک هفته

با ارائه کارت دانشجویی جهت دریافت رمز به آقای مهندس بهزاد عسگری مراجعه فرمایید.

 

 دانلود فرم اکانت ( کارشناسی )