رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي زمين شناسي

كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي

كارشناسي ارشد زمین شناسی چينه شناسي و فسيل شناسي

كارشناسي ارشد زمين شناسي -پترولوژي -ارشد

كارشناسي ارشد زمين شناسي زيست محيطي

كارشناسي ارشد ژئوفيزيک-لرزه شناسي

كارشناسي ارشد زمين شناسي - تکتونيک

كارشناسي ارشد چينه نگاري و ديرينه شناسي

دکترای زمين شناسي - اقتصادي

 

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:37  این هفته:3853  این ماه:17959  امسال:219060