امروز

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

جلسه ریاست محترم دانشگاه و هیات رئیسه محترم با اعضای محترم هیات علمی گروه فیزیک .  

با درخواست و هماهنگی گروه آموزشی فیزیک، در تاریخ 15/11/97 جلسه این گروه با  آقای دکتر حب نقی ریاست محترم و اعضای  هیات رئیسه محترم دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دکتر امنیت طلب ریاست دانشکده علوم گزارشی از اقدامات انجام شده اخیر در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و عمرانی و فرهنگی دانشکده علوم ارائه دادند. سپس آقای دکتر آقایار مدیر محترم گروه فیزیک ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه، به بیان برخی مشکلات جاری و ارائه پیشنهادات پرداختند.

دکتر حب نقی در این نشست ضمن تبریک ایام الله دهه  فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، از تعداد زیاد مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی توسط اعضای هیات علمی این گروه، ابراز خرسندی نموده و  بر ادامه این روند رو به رشد تاکید نمودند. دکتر حب نقی ابراز داشتند  هیات رئیسه دانشگاه با تمام توان،  پیگیر حل مشکلات مطرح شده گروه فیزیک و سایر گروه های آموزشی خواهد بود. همچنین در این جلسه دکتر مظفری معاون آموزشی   و دکتر دلیر نقده معاون پژوهشی و دکتر منصورفر معاون بودجه و مالی دانشگاه به پرسش ها و دغدغه های اعضای هیات علمی فیزیک پاسخ دادند.

لازم به ذکر است گروه آموزشی فیزیک دارای تعداد 14 نفر عضو هیات علمی ( 4 نفر با مرتبه استادی، 3 نفر با مرتبه دانشیاری و 7 نفر با مرتبه استادیاری) بوده  و 446 نفر  دانشجوی فیزیک در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل می باشند.