امروز

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

شما یک ایمیل دریافت می کنید که ادعا می کند که شما قرعه کشی Google را کسب کرده اید و از جزئیات شخصی خواسته شده است. در برخی موارد، مهاجمان همچنین از مقامات گمرکی یا مالیاتی خودداری می کنند و از شما می خواهند اطلاعات اضافی را پرداخت کنند یا مبلغی را برای انتشار این وجوه (از قبیل هزینه انتشار پول، مبادله ارز، هزینه های پیک یا حمل و نقل، هزینه مالیات و غیره) پرداخت کنید.

گوگل قرعه کشی نمی کند و آدرس ایمیل شما برای انتخاب جایزه انتخاب نشده است. با جزئیات شخصی خود پاسخ ندهید

هکر های حرفه ای با ارسال پیام به شرح زیر برای شما اعلان می نمایند که ایمیل شما برنده جایزه ارتقاء گوگل شده است برای اطلاع از جزئیات جایزه متن پیوست را DOWN LOAD نمائید ، در این رو ش کاربر فکر می کند که در اصل پاسخ ایمیل هکر را نداده است در صورتی که با استفاده از نرم افزارها و کد هایی که در هنگام DOWN LOAD نمودن توسط هکر بکار گرفته می شود ، امکان ارسال سیگنال و نفوذ به اطلاعات شما را پیدا خواهد کرد ، پس به هیچ عنوان به پیام های نا آشنا عکس العملی نشان ندهید ، جالب توجه آنکه اینگونه هکرها ایمیل خود را هم حرفه ای طراحی می نمایند بدینصورت که مشاهده می نمائید m-kusano@icros.co.jp و..... 
Dear Winner

Your email address has won the Google Promotion Reward
Attached is your Official Notification Letter for your perusal

Yours in service
Mr Bradley Bennington
Google Annual Reward Program

 
 

https://support.google.com/faqs/answer/2952493?hl=en 

مهندس بهزاد عسگری