امروز

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

آقای وحید ایول زاده خلیل آباد دانشجوی رشته فیزیک کسب رتبه زیر 15 در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 را تبریک عرض می نماییم دانشکده علوم