امروز

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه وب سایت دانشکده علوم راه اندازی شده است خواهشمندیم ترتیبی اتخاذ فرمایید

اعضای محترم هیئت علمی نسبت به بروز رسانی صفحات شخصی اقدام فرمایند

 متن مربوط به معرفی گروه ها را مطالعه و موارد اصلاحی را به آدرس ایمیل اینجانب مهندس بهزاد عسگری ارسال فرمایید

قسمت مربوط به رشته های تحصیلی را بررسی و در صورت مغایرت موارد اصلاحی را ارسال فرمایید

همایش ها و سمینارهایی که تاکنون برگزار شده و یا در آینده برگزار خواهد شد به همراه عکس پوستر مربوطه ارسال فرمایید

لیست صفحات و اسامی اعضای محترم هیئت علمی را بررسی فرمایید

کتابهای منتشر شده توسط اساتید محترم را با ذکر نام کتاب و خلاصه ای از شرح کتاب و نام نویسنده و نام انتشارات را به همراه عکس روی جلد کتاب ارسال فرمایید

پایه مربوط به اساتید را ارسال نمایید

با تشکر

کارشناس کامپیوتر دانشکده علوم

مهندس بهزاد عسگری

b.asgari@urmia.ac.ir