اعضای هیات علمی گروه ریاضی

نام: دکتر هوشنگ بهروش
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2241
نام: دکتر رسول آقالاری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2238
نام: دکتر محمدعلی اسدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای توپولوژی
شماره تلفن: داخلی 2242
نام: دکتر علی سرباز جانفدا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای توپولوژی جبری
شماره تلفن: داخلی 2239
نام: دکتر فرضعلی ایزدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رضا سزیده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2230
نام: دکتر سعید سهرابی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بهمن رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محسن قاسمی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
شماره تلفن: داخلی 2247
نام: دكتر قدرت اله آزادي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای ﻣﺘﺮوﻳﺪ
شماره تلفن: داخلی 2244

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:108  این هفته:3744  این ماه:14078  امسال:236482