امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه زمین شناسی

نام: خانم دکتر منیژه اسد پور قره قشلاق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - پترولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.asadpour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asadpour
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی بهیاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تکتونیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.behyari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.behyari
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای استادیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.ahangari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ahangari
شماره تلفن: 0

Pages