اعضای هیات علمی گروه شیمی

نام: دکتر سید علی حسینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی کاربردی
شماره تلفن: داخلی 2026
نام: دکتر مسعود فرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
شماره تلفن: داخلی 2136

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:641  این هفته:8372  این ماه:31094  امسال:231017