اعضای هیات علمی گروه شیمی

نام: دکتر علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شيمی فيزيک ( الکتروشيمی )
شماره تلفن: داخلی 2144
نام: دکتر پیمان نجفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2142
نام: دکتر احمد پورستار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2030
نام: دکتر قاسم مرندی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عليرضا دادرس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن: داخلی 2028
نام: دکتر ولي گل صنم لو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی معدني
شماره تلفن: داخلی 2037
نام: دکتر لیلا کافی احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی معدنی
شماره تلفن: داخلی 2028
نام: دکتر زهرا مردانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن: داخلی 2136
نام: دکتر سید علی حسینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی کاربردی
شماره تلفن: داخلی 2026
نام: دکتر مسعود فرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
شماره تلفن: داخلی 2136

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:639  این هفته:8370  این ماه:31092  امسال:231015