اعضای هیات علمی گروه شیمی

نام: دکتر مرتضی بهرام
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن: داخلی 2143
نام: دکتر نادر نوروزی پسيان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2147
نام: دکتر کریم اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2037
نام: دکتر رضا امامعلی سبزی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
شماره تلفن: داخلی 2033
نام: دکتر محمد مهدی برادرانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی ( هتروسیکل )
شماره تلفن: داخلی 2021
نام: دكتر بهزاد زيني زاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2035
نام: دکتر جبار خلفی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2038
نام: دكتر خليل فرهادي
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن: داخلی 2050
نام: دكتر سيروس نوري
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی کاربردی
شماره تلفن: داخلی 2025
نام: دکتر ناصر صمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن: داخلی 2141

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:286  این هفته:7503  این ماه:30564  امسال:239550