اعضای هیات علمی گروه ریاضی

نام: دکتر سعید شمس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2138
نام: دکتر سعید استاد باشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2246
نام: دکتر جواد شکری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر پرویز دارانیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر بهمن رضایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر غلامحسین غلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آمار
شماره تلفن: داخلی 2243
نام: دکتر اسماعیل نجفی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید پیش بین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر زهرا اوروجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2236

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:642  این هفته:8373  این ماه:31095  امسال:231018